Reduserer utslipp med ny EU-merking

Ny EU-etikett

Reduserer utslipp med ny EU-merking

 

INTRODUKSJON AV NY EU-ETIKETT


EU har forpliktet seg til å kutte klimagassutslippene for å oppnå klimanøytralitet innen 2050. Å redusere CO2-utslipp fra veitransport er viktig for å nå disse målene.

Å velge mer drivstoff-effektive dekk kan bidra til å redusere utslipp ved transport. For å hjelpe forbrukerne med å ta beslutninger basert på riktig informasjon, innfører EU en ny merking av dekk. Denne trer i kraft 1. mai 2021.

EU-etiketten vil hjelpe forbrukere til å kunne velge mer drivstoff-effektive dekk, noe som kan føre til store besparelser for både sluttbrukere og kommersielle brukere, både når det gjelder kostnader og utslipp. Trafikksikkerheten øker gjennom bedre våtgrep mens informasjon om støynivå bidrar til å redusere trafikkrelatert støyforurensning.

HVA ER NYTT FOR VÅRE FORHANDLERE OG FORBRUKERE?

 • Den nye forskriften vil også dekke buss- og lastebildekk  (klasse C1, C2, C3).
 • Ytterligere informasjon (dekkidentifikator = art.nr.).
 • I tillegg til standardetiketten er det også muligheter for å inkludere ikoner som gjelder spesielt for vinter, som snø (3PMSF) og/eller grep på is (kun C1-dekk).
 • Støyklasser: ABC erstatter lydbølger.
 • Omklassifisering for lavere klasser:
  D er nye E; Klasse D er ikke lenger tom (kun for C1- og C2-dekk); F og G slås sammen til E.
 • QR-kode for identifisering av dekktype med lenke til EUs produktdatabase (EPREL).

Den nye produkinformasjonen (PIS) genereres i EPREL-databasen, og er basert på informasjon Continental eller andre leverandører har rapportert:

Den inkluderer:

 • Informasjon vist på EU-etiketten i tabellform
 • Dato for produksjonsstart
 • Dato for produksjon avsluttet (legges til av produsent, når kjent)

EPREL - European Product Registry for Energy Labelling

Hovedmål: Alle forbrukere vil kunne søke i produktdatabasen etter energimerking og produktinformasjon. Via QR-koden som vises på den nye etiketten, vil forbrukere få tilgang til dekkinformasjon og kunne laste ned relevant informasjon.

Leverandører (produsenter, importører og autoriserte representanter) må registrere dekken sine før de selges på det europeiske markedet.

Dekkene kan registreres fra og med 12. oktober 2020.

Forbrukere vil få tilgang til EPREL-databasen fra 1. mai 2021. Databasen vil bli tilgjengelig via en offentlig nettportal

HVA MÅ DU TA STILLING TIL?

Følgende er ditt ansvar: fra 1. mai 2021 må du, som forhandler/distributør, sørge for:

 • På utsalgsstedet skal etiketten på dekkene være synlig og tydelig. Produktinformasjon må være tilgjengelig (digitalt), papirversjon må leveres på forespørsel. Der dekket ikke vises fysisk i butikk og ved netthandel, må informasjonen gis digitalt.
 • Når du selger et dek som er en del av et parti med ett eller flere identiske dekk, må etiketten og produktinformasjonen være tilgjengelig (digitalt) og leveres på forespørsel.
 • Ved annonsering eller annen reklame må dekkinformasjonen vises digitalt eller i trykt form - hver gang en bestemt dekktype markedsføres eller stilles ut. I en produktliste er de respektive ytelsessymbolene og deklarerte etikettklasser / verdier tilstrekkelig alene.

HVORDAN VIL CONTINENTAL HJELPE DEG?

The New EU Tyre Label Layout

Oppgitte verdier kan avvike fra korrekte verdier for dette produktet.

Alle dekk som leveres av oss, vil være i samsvar med den nye forskriften. Dekkene vil bli levert med en etikett som inneholder ytterligere informasjon som produktnavn og EAN (se illustrasjon).

Dekk levert til deg før 1. mai 2021 med den gamle etiketten, er fortsatt tillatt. En viss overgangsfase er beregnet, og dekk trenger ikke å bli merket på nytt hvis de er levert før 1. mai 2021. Dette gjelder også dekk som allerede er på markedet (f.eks. på våre lagere), men som leveres til deg etter 1. mai 2021.

Vi vil imidlertid sørge for å opplyse om de nye verdiene i god tid, slik at du også kan bruke den nye EU-etiketten for å bistå dine kunder med å ta riktig valg. Videre vil den nye etiketten også være tilgjengelig for nedlasting og utskrift i EPREL. Så hvis en kunde trenger etiketten, vil du raskt og enkelt kunne hjelpe med det.

Ofte stilte spørsmål

Lær mer om alt som er nytt i forbindelse med dekkmerking, forpliktelsene på salgsstedet og om hvordan Continental kan bistå med svar på de vanligste spørsmålene.