Produkter til Personbil / Varebil / 4x4

Vinterdekk fra Continental

Testvinner Motor 2017

Juridisk informasjon & Personvern

Legal & Data Protection

(*Kun oversettelse. Den eneste juridisk bindende versjonen av dette dokumentet er den tyske versjonen)

 

Bruk av websider, produktansvar

Informasjonen på disse websidene er ikke bindende og gis kun for informasjonsformål. Opplysningene er kun for informasjonsformål og representerer ikke juridisk bindende tilbud. Mer detaljert informasjon og kontraktsvilkår kan fås fra autorisert leverandør. Ingen avtale kan anses oppstått basert på informasjon gitt på disse websidene.

Informasjonen på disse websidene og produktene og tjenestene beskrevet kan bli endret eller oppdatert av Continental AG når som helst, uten foregående varsel. Med mindre det er uttrykkelig uttalt andre steder, inneholder Continental AGs websider ingen bindende eksplisitte eller implisitte garantier eller opplysninger om egenskaper, herunder hva gjelder gyldighet, nøyaktighet, fullstendighet og kvalitet av informasjonen det gjelder.

Continental AG påtar seg intet ansvar i forbindelse med disse websidene. Ansvar for direkte eller indirekte tap/skade, krav om erstatning og/eller indirekte skade, av enhver art og på ethvert juridisk grunnlag, påført som resultat av aksessering eller bruk av websidene, herunder spesielt virusangrep på ditt computer- nettverk, er herved utelukket.

Continental AGs ansvar for produkter og tjenester, er utelukkende regulert av de respektive avtaler som inngås i forbindelse med hvert enkelt produkt eller tjeneste som kjøpes, i samsvar med den til en hver tid gjeldende og relevante versjon av Continental AG’s standardvilkår.

 

Lagring og bruk av opplysninger

Continental AG lagrer kun personopplysninger om brukere av websidene dersom samtykke til dette er gitt. De eneste opplysningene som lagres er dato og tidspunkt for besøket, hvilke sider som besøkes, navnet på Internettservicetilbyderen som benyttes og fra hvilken webside brukeren aksesserte Contientals websider. Continental AG benytter disse opplysningene for å måle aktiviteten på websidene, for å produsere statistikk og for å forbedre tjenestene og informasjonen som tilbys via websidene. Personopplysninger om brukere, som brukerne har gitt samtykke til behandling av, vil kun benyttes for å behandle forespørsler eller til formål hvor samtykke er gitt, i samsvar med gjeldende personvernslovgivning. Continental AG vil aldri gi slike opplysninger til andre selskaper for deres uavhengige bruk. Continental AG vil ikke forsyne noe selskap med opplysninger (personlige eller ikke-personlige) for uavhengig bruk. Continental AG har globalt felles og likelydende regler for databeskyttelse  (Binding Corporate Rules)  basert på juridiske krav som regulerer beskyttelse av personopplysninger.

 

Cookies

Når du besøker våre hjemmesider, kan informasjon lagres på din datamaskin i form av cookies. Slike cookies benyttes kun til det formål å optimalisere websidenes design. Du kan velge å ikke akseptere cookies i innstillingene for din nettleser. Vær imidlertid oppmerksom på at flere funksjoner dermed kan bli utilgjengelige.

 

Rett til opplysninger

På forespørsel er du berettiget til å motta gratis informasjon om personopplysningene som er blitt lagret om deg. Du er også berettiget til å få opplysningene rettet, blokkert eller slettet. Hvis du har spørsmål i denne forbindelse, vennligst kontakt Data Protection Office på e-mail dataprotection@conti.de .  Hvis du aksesserer siden eller filer fra våre websider og blir bedt om å oppgi opplysninger om deg selv, vær oppmerksom på at slike opplysninger sendes gjennom Internett i usikret form og dermed kan bli aksessert og manipulert av uautoriserte tredjeparter.

 

Linker til andre websider

Linker til websider drevet av tredjeparter tilbys som et ekstra tilbud til deg. Slike websider er fullstendig uavhengige og utenfor Continental AGs kontroll. Continental AG er ikke ansvarlig for innholdet på noen av disse websidene tilhørende tredjeparter som du kan aksessere via Continental AGs websider, og tar intet ansvar for innholdet, overholdelsen av personvernsregler eller bruken av slike websider.

 

Verdensomspennende produkt tilgjengelighet

Denne websiden kan inneholde informasjon om Continentals produkter som ennå ikke er tilgjengelige i ditt land. Det at slik informasjon eksisterer på denne websiden, betyr ikke at Continental AG har noen intensjon om å annonsere at produktet vil bli tilgjengelig over hele verden. Vennligst spør din Continental-forhandler eller representant om mer informasjon om fremtidige planer for produkter som ennå ikke er tilgjengelige for deg.

 

Varemerker og opphavsrett

Varemerkene som finnes på disse websidene tilhører Continental AG eller dets datterselskaper. Ingen informasjon på disse websidene kan tolkes som tildeling av lisens eller samtykke til å benytte varemerkene. For slik tillatelse kreves skriftlig samtykke fra Continental AG. Uautorisert bruk av disse varemerkene er strengt forbudt. Continental AG vil beskytte sine immaterielle rettigheter over hele verden i henhold til gjeldende lovgivning i hvert tilfelle.

 

Copyright ©2010 Continental AG. All tekst, bilder, grafikk, animasjoner, video, musikk, lyder og annet materiale på disse websidene er beskyttet av opphavsrett og andre immaterielle rettigheter, og tilhører Continental AG og dets datterselskaper. Continental AG innehar opphavsrett til utvalg, koordinering og formidling av innholdet på disse websidene. Dette materialet kan ikke kopieres for kommersiell bruk eller spredning. Heller ikke kan det endres eller overføres til andre websider.

 

Google Analytics 

This Web site uses Google Analytics, a Web analysis tool from Google Inc. ("Google"). Google Analytics makes use of cookies, i.e., text files that are stored on your computer, enabling your use of this Web site to be analyzed. The information the cookie generates about your use of these Web sites are generally transmitted to and stored on a Google server in the U.S., where it is stored.

 

However, if IP address anonymization is activated on this Web site, your IP address will first be truncated by Google inside member states of the European Union or in other nations party to the Agreement on the European Economic Area. Only in exceptional cases will the complete IP address be transmitted to a Google server in the U.S. and stored there. This Web site uses active IP anonymization. At the request of the operator of this Web site, Google will use this information to evaluate your use of the Web site in order to compile reports on activities on the Web site and provide the Web site operator with additional services associated with use of the Web site and the Internet.

 

The IP address transmitted by your browser with the aid of Google Analytics will not be combined with other data from Google. You can prevent cookies from being stored by making the appropriate changes in your browser settings. We wish to point out, however, that if you do so, you may not be able to make full use of all the functions of this Web site. You can also prevent Google from collecting and processing data generated by the cookie and related to your use of this Web site (including your IP address) by downloading and installing the plug-in available at the following link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

Using of social media plug-ins

Our Web site uses plug-ins from various social networks. A social plug-in is a button that can be used to share and communicate postings on our Web site with other users of the respective social network.

 

The following social plug-ins are used on our Web site.

 

Facebook

This plug-in is operated by Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. The operator of the German website facebook.de is Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland. These plug-ins are indicated by the Facebook logo. You can find Facebook's privacy policy here

 

YouTube 

This plug-in is operated by YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. The plug-in is identified by the YouTube logo. YouTube's privacy policy can be found here

 

The networks provide the design and the content of the plug-ins to the browser. These are automatically integrated into the Web site.

 

If you visit one of our Web sites with one of these plug-ins, Internet Explorer will automatically establish a link to the server on the appropriate network, regardless of whether you use the plug-in. The information that you have accessed the Web site is shared via this link.

 

For privacy reasons, the respective buttons are initially deactivated and a notice is affixed to them. By clicking the notice, you give your consent to communication with the social networks and activate the buttons. It is only then that they establish a link to the networks.

If you are logged into a social network during your visit to our Web site, the data transmitted will be associated with your user account. This also applies if you interact with a plug-in. If you wish to prevent a network from linking information with your user account in this manner, please log off from the respective network before clicking the notice.

 

Even if you are not a member of a social network, your data may be stored by social networks after you click the notice.

Relaterte emner

Denne siden bruker cookies for å gi best mulig opplevelse. Finn ut mer her