Produkter til Personbil / Varebil / 4x4

Lufttrykksmåler

Hvorfor Continental

Når får vi selvkjørende biler i Norge?

Menneske eller maskin: Vil trafikklæreren bli overflødig?

Automated driving

Stor interesse for fremtidens teknologi

Både media, trafikklærere og beslutningstagere tok turen til Lillestrøm da Continental og Trafikkforum arrangerte seminar om fremtidens selvkjørende biler og trafikklærerens rolle i denne utviklingen.

Seminaret ble innledet av administrerende direktør i Volvo Cars Norge, Øystein Herland, som har stor innsikt i hvordan utviklingen av selvkjørende biler foregår – og ikke minst hvor langt den har kommet.

Herland forklarte de fremmøtte hvordan de ulike systemene jobber sammen og hvordan selvkjørende biler kan bidra til å nå målet om null trafikkdrepte. Volvo har allerede prøveprosjekter i gang hvor vanlige kunder bruker selvkjørende biler i normal trafikk, og Herland mener denne teknologien vil være kommersielt bærekraftig allerede i 2020.

I panelet satt, i tillegg til Herland, Hege Eike Lie fra Continental, Prosjektleder i Teknologirådet Joakim Valevatn og daglig leder i trafikklærerorganisasjonen Trafikkforum Stig Ohrvik. Se intervjuer fra seminaret.

Selv om Continental i Norge er mest kjent som en produsent av dekk, utvikler konsernet internasjonalt avansert teknologi til bilindustrien. Mye av denne teknologien brukes nå i systemene som muliggjør selvkjørende biler.  På 2025AD finnes mye interessant om fremtiden og førerløse biler.

Selv med sine forskjellige utgangspunkt, var panelet enige i én viktig ting: Selvkjørende biler kommer, og det er ikke lenge til de er på veiene.


Ohrvik, som representerte trafikklærerne i salen, var imidlertid ikke bekymret for at de skulle miste jobben. At det blir endringer i opplæringen var han derimot sikker på.

- Vi må lære opp de som skal ha førerrett i den nye teknologien. Det er en del teknologi som de, og forsåvidt vi som trafikklærere, ikke er kjent med i dag. Våre medlemmer er likevel fremoverlente og raske til å ta i bruk ny teknologi, så jeg ser ikke på dette som noe problem, sa han.

 

En av de største utfordringene som flere påpekte handler verken om opplæring eller teknologi, men heller om regulering av selvkjørende biler. Per i dag er denne mangelfull, men Joakim Valevatn i Teknologirådet kunne berolige de fremmøtte ved å fortelle at dette er noe som kommer.

- De norske politkerne er absolutt opptatt av dette, og neste år vil det komme forslag til lovendringer rundt autonome biler, sa han.

 

Hege Eike Lie fra Continental var klar på hvilke utfordringer som må løses før denne teknologien blir vanlig på norske veier.

- Teknologien er her, så nå er det snakk om å tørre å ta den i bruk. Det er noe samfunnet som helhet må legge til rette for. Teknologien er som et supermenneske, og vi må lære folk til å stole på at teknolgien klarer det den skal, for det vet vi at den gjør.