Produkter til Personbil / Varebil / 4x4

stage_image

Kan spill gjøre bilturen tryggere?

02/09/2016
article_66w_image1

Fremtidens biltur

  • Vi er vant til å tenke at man må unngå alle distraksjoner når man kjører bil 
  • Men i fremtiden kan spilling mens man kjører gjøre turen tryggere
  • Dette vil by på utfordringer for både bransjen og førerne
  • Er vi klar for dette


Enten det har vært snakk om turer til jobb, familiebesøk eller ferie, har bilen i alle år vært brukt som et rent transportmiddel. I årene som kommer vil imidlertid bilen utvikle seg til å bli et oppholdsrom, og dette vil by på nye utfordringer for både bransjen og førerne.

Kan sjåføren av en selvkjørende bil bruke tiden på andre aktiviteter som lesing, spising og spill mens bilen tar seg av kjøringen? Kan spill bli brukt til å øke sikkerheten i fremtidens biler? Det er noen av spørsmålene som ble tatt opp da Alexander Klotz, sjef for forskning og utvikling hos det internasjonale teknologiselskapet Continental, snakket under den årlige Gamescom-konferansen i Köln. 

- Gamescom er en ideell plattform for å etablere et samarbeid mellom spill- og bilindustrien. Sammen kan vi jobbe for at spill ikke vil være forbudt i bil, men heller et fundamentalt og viktig aspekt innen førerunderholdning, sier han.

Av naturlige årsaker er spilling mens man kjører bil strengt forbudt i dag. Føreren er nødt til å håndtere bilen, og alle potensielle farer, helt på egen hånd. Om ikke lenge vil man imidlertid ha biler som kan operere av seg selv over lengre strekninger, og da kan spill bli mer relevant for bilindustrien.

Syv myter om selvkjørende biler.

 

Bidrar til konsentrasjon

Fra Continentals perspektiv er det to viktige faktorer som vil påvirke hvorvidt selvkjørende biler blir en suksess: Selvkjørende biler må utvikles på en måte som gjør at førerne har mulighet til å utvikle en tillit til teknologien og hva den er i stand til. Det er også viktig at de blir tatt i bruk av mange, og at brukerne ser nytteverdien i bilene. For å få til dette er det viktig å utvikle oppgaver for sjåføren – selv om vedkommende ikke styrer bilen direkte.

 

- Selvkjørende biler vil bli vanlig, men det er ikke noe som kommer til å skje over natta. Dette er teknologi som vil bli introdusert gradvis, og i løpet av disse stegene vil spill kunne være en viktig faktor i samspillet mellom menneske og maskin. Vi ser på spill som et aktivt element i cockpiten som kan bidra til at sjåføren ikke bruker annen elektronikk. Det viktige er at vi kan holde på sjåførens fokus over lengre tid samtidig som kravene til aktiv kjøring avtar, sier Klotz.

 

Av sikkerhetsgrunner er muligheten til å ta over styringen og ha oversikt over situasjonen bilen befinner seg i ekstremt viktig for utviklingen av selvkjørende biler. Dette gjelder spesielt i bilene som vil komme det nærmeste tiåret, og det er i denne fasen spill blir en veldig viktig ingrediens og sikkerhetsfaktor. Ved å holde førerens oppmerksomhet rettet mot bilens egne systemer kan spillene sørge for at sjåføren får tatt over styringen raskere dersom en kritisk situasjon skulle oppstå. Da vil spillet avbrytes, og føreren vil varsles om hva som skjer ved hjelp av bilens egne systemer.

Det finnes en rekke muligheter for å integrere spill i biler – eksempelvis å integrere det helt med bilens systemer. Da kan spillet samtidig overvåke sjåførens tilstand og tilpasse spillet dersom vedkommende eksempelvis blir trøtt. Et annet alternativ er å integrere spillene som en egen del, for eksempel ved å speile en mobilskjerm på bilens skjermer.

 

- Uansett vil oppgaven for våre eksperter på menneske-maskin-grensesnitt endre seg dramatisk når bilene begynner å kjøre av seg selv. Deres jobb vil hovedsaklig dreie seg om å gjøre bilens interiør mer attraktivt enn telefoner og nettbrett. Det er kun når føreren følger godt med på bilen det kan oppstå en virkelig dialog mellom menneske og maskin - en dialog som igjen vil øke sikkerheten for alle på veien, avslutter Klotz.