Produkter til Personbil / Varebil / 4x4

stage_image1_lg

Om Oss

Morgendagens dekk

Go Green: “Vi utvikler det bærekraftige”

Ressurssparing og drivstofføkonomi er sentrale mål i dekkutvikling.

Hos oss står temaet bærekraftig dekkutvikling høyt opp på agendaen. Eksperter fra flere områder jobber tett sammen på forskning, utvikling, testing og produksjon for å gjøre morgendagens dekk enda mer energieffektive og miljøvennlige gjennom alle stadier i  livssyklusen, som produksjon, bruk og resirkulering.

I prosessen, inspiseres hvert dekk grundig og om nødvendig tilfører man mer miljøvennlige materialer. Fokuset på større bærekraft omfatter også produksjonen. For eksempel har nå en ny og  innovativ prosess blitt innført ved å reuturnere gummiavfall tilbake til produksjonssyklusen, slik at gummi fra end-of-life lastebildekk blir gjenbrukt ved regummiering.


Sponsoring

Dekk for hybrid og elbiler bidrar til å redusere CO2-utslippene.

The latest product to join the Continental line-up is a special tire for hybrid vehicles that features a 30 percent drop in rolling resistance compared to a standard tire. With this rubber fitted, hybrid models can reduce the distances covered with the help of their internal combustion engines and increase the stretches traveled in electric mode. The tire developers at Continental have not had to compromise on safety-relevant properties to achieve this improved rolling resistance, as evidenced by the A ratings that the tire has won on the EU Tire Label for both rolling resistance and braking distances in the wet.


Det nyeste produktet på Continentals liste er et dekk spesielt for hybridbiler og som har 30 prosent lavere rullemotstand sammenlignet med et standard dekk. Med dette dekket kan en hybridbil redusere kjøreavstand med vanlig forbrenningsmotor og tilsvarende øke strekningen kjørt i elektrisk modus. Og dette har dekkutviklerne  klart uten å måtte kompromisse på sikkerhet for å oppnå lavere rullemotstand, noe som vises av A-graderingen dekket har fått på EUs dekkmerking for både rullemotstand og bremselengde på vått underlag.


sponsoring_02-Image

Gummi fra løvetann med «plantasjen» vegg i vegg med fabrikken

Et side av Continentals bærekraftige aktiviteter som har fått mye offentlig oppmerksomhet er "løvetann dekket". I dette prosjektet har vi hatt et tett samarbeid med Fraunhofer Institute for Molecular Biology and Applied Ecology, IME. Målet er å bruke naturlig latex hentet fra løvetannrøtter som en kommersielt levedyktig erstatning for naturlig latex fra regnskogen. Løvetann kan dyrkes på steder uegnet for matavling, slik at det å legge en"plantasje" vegg i vegg med en dekkfabrikk i Sentral-Europa vil få både økonomiske og økologiske fordeler. Den korte transportavstanden vil utgjøre en betydelig nedgang i CO2-utslippet; nedhugging av regnskogen reduseres; og dekkprodusenten kan til en viss grad unngå de ustabile prisene på verdens gummimarked. Gitt at mellom ti og 30 prosent av gummien i et bildekk kommer fra gummitreet (Hevea brasiliensis), vil fordelene vise seg ganske kjapt.

sponsoring_03-Image

Denne siden bruker cookies for å gi best mulig opplevelse. Finn ut mer her