Produkter til Personbil / Varebil / 4x4

stage_image1_lg

Teknologi

Lover og regler for bruk og montering av dekk

Hva sier regelverket

I de fleste Europeiske land er minste tillatte mønsterdybde på sommerdekk 1,6 mm. Som en liten hjelp har de fleste premium dekk en mønster indikator i hovedrillene som kommer på nivå med slitebanen når dekket er slitt ned til  1,6 mm mønster.

For vinterdekk er minste tillatte mønsterdybde 3 mm, også de fleste  vinterdekk er utstyrt med slitasjevarsler

Men som en ekstra sikkerhet utover loven, anbefaler Continental at man bytter dekk ved 

 • sommerdekk: gjenværende 3 mm
 • vinterdekk: gjenværende 4 mm


Disse anbefalingene er basert på utstrakt testing på forskjellig underlag og viser at sjåføren kan opprettholde f.eks våtgrepet ved å bytte til nye dekk før de gamle er slitt ned til minste tillatte mønsterdybde. Dette gjelder ikke minst for vinterdekk hvor vinteregenskapene blir betydelig redusert ved mønsterdybde under 4 mm.


Brukte dekk

Når et dekk har vært påmontert bil og kjørt med, er det å betrakte som et "brukt "dekk. Når et dekks historikk er ukjent, vil det alltid være forbundet med en viss usikkerhet å kjøpe disse. Brukte dekk kan ha vært utsatt for feil vedlikehold og kan ha skader som etter hvert kan føre til at dekket må skrapes.


Ikke alle dekkskader eller forhold som kan føre til en skade er like synlige. For eksempel kan en feilaktig reparasjon eller skade på innerliner kun ses ved en inspesksjn fra innsiden når dekket er avmontert felg. En profesjonell dekkmontør bør inspisere dekket både innvendig og utvendig før montering. 

Når du kjøper en brukt bil og dekkenes tilstand er ukjent, anbefaler vi at man alltid lar en profesjonell dekkmontør inspisere dekkene før du tar dem i bruk.

Vi anbefaler:


IKKE kjøp, selg eller monter dekk som viser tegn til noen av følgende:

 • punkteringer eller andre skader, enten dekket er reparert eller ikke
 • indikasjon på separasjon i slitebane eller belte (f.eks. buler, støt, klumper, baneslitasje, vibrasjoner, uvanlig dekkstøy etc)
 • indikasjon på punktering, lavt lufttrykk, skade pga overbelastning (f.eks ujevn slitasje o.l)   
 • skade på bead eller inner liner
 • luft må stadig etterfylles
 • ødelagt eller fjernet DOT-kode på sidevegg
 • har vært involvert i tilbakekalling eller annen type erstatning av teknisk art
 • dekk med datokode eldre enn 10 år. Koden er de tre eller fire siste sifrene i DOT TIN koden som viser produksjonsuke og år. Enkelte bilprodusenter anbefaler en annen aldersgrense for når et dekk bør byttes ut. Continental dekk anbefaler at man følger det hver enkelt produsent anbefaler.
 • utilstrekkelig mønsterdybde (det vil si nesten utslitt). Dekk med mønsterdybde 2/32" eller mindre hvor som helst på dekket.
 • har vært utsatt for sterk varme, kjemikalier eller annen type miljøskade 
 • har vært utpekt som "skrap-dekk" eller på annen måte ikke er godkjent for bruk
 • har vært lappet eller det har vært benyttet tetningsmiddel eller annet fyllmateriale
 • dekk som har blitt endret for å se ut som nye, for eksempel re-rillet eller på annen måte skåret i mønsteret
 • merket på sidevegg med “Not For Highway Use”, “NHS”, “For Racing Purposes Only”, “Agricultural Use Only”, “SL” (service limited agricultural tire), eller annen indikasjon på at dekket ikke er godkjent for kjøring på offentlig vei.