Produkter til Personbil / Varebil / 4x4

stage_image1_lg

Bytt til sommerdekk fra Continental.

Alder på dekk

Hvorfor er det viktig å vite alderen på et dekk?

tire_age

Alderen på et dekk finner du på dekkets sidevegg i den såkalte DOT-koden. De siste fire sifrene angir produksjonstidspunkt for dekket helt ned til produksjonsuke. De to første av disse sifrene

De to første av disse sifrene angir produksjonsuke (fra 01 til 53) og de to siste sifrene angir produksjonsår.

For eksempel så er et dekk med DOT-kode "DOT XXXXXXX2714" produsert i uke 27 i 2014.

For dekk produsert etter år 2000 er det tre siste sifre som angir produksjonstidspunkt. Continental hadde også, helt fram til tidlig på 90-tallet, i tillegg en liten trekant (◄) som kom bak alle tallene for å skille et dekk produsert på 90-tallet fra et dekk produsert i et annet ti-år. For eksempel et dekk merket "DOT XXXXXXX274◄” var produsert i uke 27 i 1994.


Continental anbefaler:

At alle dekk, inklusive reservedekk, som er mer enn 10 år gamle erstattes med nye dekk, selv om de tilsynelatende ser ut til å være skadefrie og også har tilfredsstillende mønsterdybde.