Produkter til Personbil / Varebil / 4x4

stage_image1_lg

Switch now to summer tires from Continental.

Ujevn slitasje

Hva er ujevn slitasje?

Det finnes flere varianter av ujevn slitasje. De vanligste er slitasje på en av sidene, midtslitasje og punktvis slitasje. Det er ulike årsaker til hvorfor disse slitasjene oppstår.

Hva er hæl og tå slitasje?

"Sag-tann" slitasje (Hæl/Tå) er et slitemønster som oppstår ved normal bruk med normalt, rett justert hjuloppheng . Dette er det utad synlige (og hørbare) utslag av ulike krefter i arbeid på slitebanen. For å forklare dette nærmere, begynner vi med å forklare litt om "mønsterdesign ".


Mønsterriller og lameller - en kilde til støy - er helt avgjørende for å ha sikkerhet på våte veier. I tilfellet med lavprofildekk i særdeleshet, må en høyere andel av slitebanen ha riller for å ta opp vann og gi bedre beskyttelse mot vannplaning. Kryss spor for drenering og "frittstående blokker" i skulderpartiet . Disse skulderblokkene kan bli slitt og få et"sagtannet " mønster som følge av mekanismene som påvirker under visse driftsforhold . Disse driftsforhold inkluderer: Lange, rette strekninger, for eksempel motorveier med konstant hastighet, moderat kjørestil, fjæring og geometri (hjulvinkler).


Når dekket ruller på veien veien, vil de frittstående blokkene deformeres. De blir komprimert etter hvert som de kommer i kontakt med veien. Når de mister kontakt med veien vil de "gni" overflaten mot veien når de «spretter»  tilbake til sin opprinnelige form.


Resultatet er høyere slitasje på blokkens slipp kant. Dette slitemønsteret oppstår mest sannsynlig på ikke drevne hjulposisjoner. En liten del "sagtann-"  slitasje er normalt og har ingen merkbar effekt på komfort. Mer påfallende og kraftigere slitasje av denne typen tyder på at det kan være noe galt, for eksempel feil lufttrykk, for sterk spissing, eller mye og langvarig kjøring med lite belastning.


Tips: For å få jevn dekkslitasje bør plasseringen av dekkene på bilen roteres med jevne mellomrom (med mindre annet er anbefalt av bilprodusenten). Et godt tips er å endre ved hvert sesongskifte.

article_66w_image1
Hva er senterslitasje?

Senterslitasje finner man ofte på drivhjulene på kjøretøy med kraftig motor. Selv dagens mellomklasse biler har moderne motorer som genererer høyt dreiemoment og er i stand til å produsere høy grad av slipp. Det høye dreiemomentene, vil ved rask akselerasjon, ved stopp-start i bytrafikk, eller ved akselerasjon fra trafikklys, raskt øke slitasjen av slitebanens senter.

Tips: Ved å veksle på å sette hjulene forran og bak ved hvert sesongskifte, er det mulig å oppnå tilnærmet ensartet mønsterslitasje. Følg alltid bilprodusentens anbefalinger.

Hva er skjev slitasje?
article_66w_image1

Den hyppigste årsaken til skjevslitasje er at hjulgeometri er utenfor spesifikasjonen. Disse avvikene utvikler seg over tid, og kan være konsekvensen av, for eksempel, å kjøre på/treffe en fortauskant.

Senking av et kjøretøy i forbindelse med lavprofildekk kan også påvirke hjulinnstilling negativt. Ved modifiserte fjæringsarmer (f.eks mindre felg-offset etter skifting av felg) kan dette forsterke en tendens til at hjulgeometri blir feil. Selv om alle hjulvinkler er innenfor toleransegrensene når de blir målt statisk,  kan likevel resultatet bli en økning i skjevslitasje.

Produsentens data for hjulvinkler gjelder for biler som er standard og trenger ikke nødvendigvis gjelde for tilpassede kjøretøyer.

Dersom bilens hjul er forskjøvet, må hjulene justeres og avviket korrigeres.