Produkter til Personbil / Varebil / 4x4

stage_image1_lg

Switch now to summer tires from Continental.

Støtskader

Hva er en støtskade / kul i dekket?

article_66w_image1

En støtskade kan fort medføre skade på stammen (den bærende delen av dekket) når dekket er i kontakt med visse hindringer. Vanligvis oppstår en utvendig synlig kul på sideveggen av dekket som indikerer at cordtråder har blitt ødelagt på innsiden av stammen. Hvis en slik skade blir ignorert er det en stor risiko for at dekket blir helt ødelagt i løpet av kort tid. For eksempel med umiddelbart lufttap eller med separasjon i dekkbane og/eller cordlag, eller oppløsning av dekkets sidevegg. Skader av denne type oppstår vanligvis hvis man kjører på gjenstander - som for eksempel fortauskanter eller fartsdumper - med for høy hastighet og/eller i feil vinkel. Dette overstresser stammen og kan føre til at enkelte cordtråder ryker. Omfanget av skaden er avhengig av hastigheten, anslagsvinkelen og størrelsen på hindringen. De fleste bilister er vanligvis i stand til å forhindre denne type skade, men det skjer allikevel med jevne mellomrom, som for eksempel om en hindring kommer brått på uten forvarsel.

Tips: Fortauskanter og lignende hindringer skal kun kjøres over rett på og ved lav hastighet.


Merk: I noen tilfeller, tar man feil av en kul og innsynk i sideveggen.


Start