Produkter til Personbil / Varebil / 4x4

stage_image1_lg

Teknologi

Riktig lufttrykk i dekk

Hvor finner man riktig lufttrykk?

Det dekktrykket som er oppgitt for din bil har fremkommet ved et samarbeid mellom bilprodusent og dekkprodusent. Anbefalt lufttrykk til dine dekk finner du i bilens håndbok, på innsiden av bensinlokket eller på innsiden av dørstolpen på førersiden.

Lufttrykk i dekkene påvirker mange viktige egenskaper ved bilens ytelse, for eksempel: kjørekomfort, retningsstabilitet, grep ved brems og svingkjøring pluss generelle kjøreegenskaper.


Å kjøre med feil dekktrykk har en negativ påvirkning på en eller flere av disse viktige egenskapene.

Hva er riktig dekktrykk?

Alle bildekk skal ha det lufttrykket som er anbefalt av bilprodusenten. Hva dette er vil variere avhengig av bæreevne og driftsforhold.

Det lufttrykket som er oppgitt fra bilfabrikanten refererer til KALDE dekk og må ikke underskrides. Luft fortettes i kulde, så hvis du måler på varme dekk vil lufttrykket være høyere enn på kalde dekk. Av den grunn skal man aldri redusere lufttrykket i varme dekk, for når disse er nedkjølt igjen, vil dekktrykket synke til under det anbefalte.


Det anbefales at man sjekker lufttrykket hver 14. dag (inklusive reservehjulet hvis du har). Spesielt er det viktig å sjekke dekktrykket før man legger ut på langtur, som for eksempel ferie, hvor man har med mye tung bagasje. Lufttrykket i dekkene må da økes i forhold til den totale vekten på bilen.


Hva kan for høyt lufttrykk i dekkene føre til?

Å kjøre med for mye luft i bildekkene vil ha en negativ innvirkning på: 

  • Kjørekomfort
  • Retningsstabilitet
  • Kjøreegenskaper, spesielt ved kurvekjøring ved høyere hastigheter
  • Ujevn slitasje

 Når du fyller luft i dekkene er det viktig å følge det som er anbefalt av dekk- og bilprodusentene.

Hva kan for lavt lufttrykk i dekkene føre til?

Å kjøre med for lite luft i bildekkene har en negativ innvirkning på:

  • Styrerespons
  • Retningsstabilitet
  • Sikkerheten (dekket kan løsne fra felgen ved kurvekjøring)
  • Økonomi (høyere drivstoff-forbruk og kortere levetid)
  • Holdbarhet/levetid
  • Ujevn slitasje

ADVARSEL: For lite luft kan føre til at innsiden av dekket blir skadet. I verste fall kan dekket eksplodere. Skjulte skader i dekket kan ikke repareres ved å justere lufttrykket.

TPMS - Lufttrykk overvåkingssystem

Lufttrykk-overvåkings system, TPMS, skal være installert i alle nye biler i Europa (kategori M1), fra 1. november 2014. Overvåkingssystemet kan være basert på ulike konsepter og dekktrykksensorer, men det er i hovedsak to hovedtyper av TPMS-systemer som benyttes:

Direkte system: TPMS-sensoren er integrert i ventilen eller festet til felgen eller innsiden av dekket.

Indirekte system:  Dekktrykksensoren er ikke festet til verken dekk eller felg, men måles "indirekte" via for eksempel endringer i rulleomkrets.


Bilprodusentene velger enten direkte eller indirekte system.

Montering og vedlikehold av TPMS-systemene bør overlates til en dekkspsialist.


Nitrogen i dekk

Nitrogen tilbys noen ganger som erstatning for luft.

Nitrogen er en inert gass (ikke brennbar), i prinsippet ingenting annet enn tørr luft hvor oksygen er fjernet.

Luft inneholder ca 78% nitrogen. På grunn av inerts ikke brennbare egenskaper, er det ofte brukt på meget spesialiserte dekk og/eller ved krevende bruk som for eksempel på fly og i gruvedrift. Nitrogen benyttes også ofte i racing-dekk.


I vanlige bildekk er det ikke behov for nitrogen. Dog vil nitrogen ikke skade dekket og det kan marginalt bidra til noe mindre tap av luft. Men nitrogen kan ikke hindre tap av luft forårsaket av punktering, feil ved montering dekk/felg, feil på ventil etc.

Uansett om dekket er fylt med luft eller nitrogen, er det viktig med jevnlig kontroll av lufttrykk. Bruk av nitrogen alene er ingen erstatning for vanlig kontroll av lufttrykk.