Produkter til Personbil / Varebil / 4x4

stage_image1_lg

Teknologi

Riktig lagring av dekk

Hva du bør vite om lagring av dekk

article_66w_image1

Hvis dekk lagres under ugunstige forhold, eller hvis de ikke håndteres riktig, endrer de sine fysiske egenskaper. Dette kan føre til kortere levetid og dekkene kan forringes i den grad at de blir ubrukelige. Riktig lagring og håndtering gjør at dekkene beholder sine egenskaper tilnærmet uendret i flere år.

Dekk bør aldri lagres i friluft, selv om de tildekkes og ikke utsettes for sollys.

Dekk bør lagres på et kjølig, tørt sted, moderat ventilert og vekk fra direkte sollys.

Lagringstemperaturen må ikke overstige normal romtemperatur. I oppvarmede lokaler må dekkene  være skjermet fra varmekilden.

Dekkene må beskyttes mot direkte sollys og kontinuerlige luft- og temperatursvingninger. Da ozon er spesielt skadelig for dekk, må lagringsstedet ikke inneholde noen enheter som genererer dette (elektriske generatorer eller kompressorer).

Løsemidler, drivstoff, smøremidler, kjemikalier og lignende må ikke komme i kontakt med dekk.