Produkter til Personbil / Varebil / 4x4

stage_image1_lg

Teknologi

Reparasjon av dekk

Hvis dekket har punktert

article_66w_image1

En forbruker må aldri prøve å reparere et skadet dekk. Det er kun en godkjent dekkreparatør som på en grundig og omfattende måte kan avgjøre om dekket er egnet for reparasjon eller om det skal tas ut av bruk. Denne vurderingen bør også ta hensyn til hele dekkets historie, inkludert tap av luft, belastning, driftsforhold, etc. Hvis dekkspesialisten avgjør at dekket kan repareres, er det viktig at han følger alle regler for reparasjon av dekk, også når det gjelder inspeksjons-prosessen. Continental er ikke ansvarlig for spesialistens avgjørelser eller det reparerte dekket.

REPARASJON AV SSR-DEKK

Selv en trent dekkspesialist kan ha problemer med å gjenkjenne innvendige strukturelle skader på en selvbærende dekk (SSR) som følge av å ha blitt kjørt med for lavt lufttrykk eller helt uten lufttrykk. Slike skader er kanskje ikke synlige på overflaten av innerliner eller sidevegg, slik at det er umulig å avgjøre om dekket kan repareres.

Continental anbefaler ikke å reparere Continental SSR dekk.

Merk: Om årsaken til dekkets tilstand kan forbindes med en reparasjon er Continentals garanti ikke gyldig.