Produkter til Personbil / Varebil / 4x4

stage_image1_lg

EU-merking

EU-merking

EU-etiketten – Hva forteller merkingen deg?

Start
Image

EU-merkingen

Fra november 2012 ble det pålagt å EU-merke alle bildekk i Europa. Etiketten gir informasjon om hva som kjennetegner et dekk rundt miljø og sikkerhet basert på tre standard kriterier og målet er å øke trafikk-sikkerheten og å redusere drivstofforbruket.