Produkter til Personbil / Varebil / 4x4

stage_image1_lg

Teknologi

TPMS - dekktrykkovervåking

TPMS og elektronikk - Informasjon om dekktrykk

Kjøresikkerhet og kjørekomfort er direkte relatert til dekkene. For eksempel oppstår ca. 40% av alle punkteringer på grunn av for lavt dekktrykk.

TPMS utviklet av Continental overvåker kontinuerlig dekkets lufttrykk og varsler føreren i tilfelle trykktap i dekkene. På denne måten bidrar vårt Tire Information System (TPMS) til å eliminere ulykker og øke trafikksikkerheten. I tillegg reduseres karbondioksidutslipp og drivstofforbruk.
Hvis dekket har 0,3 bar for lite dekktrykk, vil bilen sannsynligvis forbruke 1,5 prosent mer drivstoff og dermed slippe ut en tilsvarende mengde karbondioksid.


article_66w_image1

Ny lovregulering for Europa

EU-kommisjonen har vedtatt en lov som krever dekktrykkovervåking på alle nye bilmodeller fra 2012 og på alle nye biler fra og med 2014 - tilsvarende USA. Mange biler har allerede dekktrykkovervåking (TPMS) som standard. Disse systemene vil gjøre sine data tilgjengelig for andre systemer i bilen - som for eksempel bremsesystemene.

Med vårt produktsortiment, inklusive TPMS, er vi svært godt forberedt for å takle fremtidens krav og å gjøre bilkjøring enda tryggere, enda mer miljøvennlig og enda mer komfortabelt. I tillegg gjør det dekkadministrasjon enklere for sjåføren.