Produkter til Transport

Winter Stage Birdview

Takle vinteren med tillit.

Europeisk bærekraftpris for ContiLifeCycle Plant

I november 2013 mottok Continental den europeiske transportprisen for bærekraft for sitt nye ContiLifeCycle-anlegg i Stöcken i Hannover, som kombinerer teknisk avansert regummiering med miljøvennlig resirkulering av gummi. Forlagshuset HUSS i München deler annethvert år ut den europeiske transportprisen for bærekraft for å hedre bærekraftige produkter i nyttekjøretøyindustrien.

Juryen, bestående av sju anerkjente eksperter fra forskning, teknologi og transport, ga den nye ContiLifeCycle-fabrikken toppkarakter. Tre kategorier ble vurdert: 1. Økonomi: prosessoptimalisering og kostnadsbesparelser (30 %), 2. Økologi: vurdering av produktet gjennom hele levetiden (40 %), og 3. Samfunnsansvar: bevaring av miljøressurser, miljøvern og arbeidsmiljø (30 %).

Image

Banebrytende og teknisk avansert utstyr brukes på ContiLifeCycle-fabrikken til å oppgradere utslitte dekk i en ressursbesparende varm regummieringsprosess. Den forbruker ca. 50 % mindre energi og ca. 80 % mindre vann sammenlignet med framstillingen av nye dekk. Gummimaterialet som slipes av de gamle dekkbanene, foredles til resirkulert gummi og brukes i produksjonen av nye og regummierte dekk. Dette har potensial til å spare 7800 tonn CO2 i produksjonsprosessen hvert år, mens avfallsmengden reduseres med 80 %. De regummierte dekkene skilter med samme ytelsesegenskaper og rullemotstand som nye dekk.