Produkter til Transport

Winter Stage Birdview

Takle vinteren med tillit.

ContiLifeCycle™ verden rundt

Kunder over hele verden har glede av ContiLifeCycle™. Har du lyst til å få et lite innblikk i aktivitetene våre? Ta en kikk på uttalelsene fra ContiLifeCycle-ekspertene våre fra EMEA, Nord-, Mellom- og Sør-Amerika, Asia og Stillehavsregionen (APAC) så vel som fra forretningsenheten Commercial Specialty Tires.

Christian Sass, direktør for regummieringsvirksomheten for lastebil- og bussdekk EMEA:

Vi har anvendt all vår kunnskap om dekkonstruksjon og -produksjon på ContiLifeCycle-fabrikken og har på den måten oppnådd produkter med ytelse og egenskaper på et helt nytt nivå. Ved å produsere regummierte dekk med egenskaper som er på linje med egenskapene til nye dekk, tar Continental et strategisk skritt og sier med det at vår LifeCycle-virksomhet har gått over i en ny æra.   

John Barnes, ContiLifeCycle-ansvarlig Nord-, Mellom- og Sør-Amerika:

Det er for tiden mer enn 30 autoriserte ContiTread-forhandlere i Nord-, Mellom- og Sør-Amerika. Målet vårt er å gi ContiTread-lisensinnehaverne et komplett tilbud som gjør det mulig for forhandlerne å utvikle sin egen virksomhet med førsteklasses produkter, ingeniørkompetanse og teknisk assistanse så vel som driftsstøtte.

Joao Almeida, produksjons- og FoU-ansvarlig regummiering Asia og Stillehavsregionen:

Takket være vår etablerte produksjon av forhåndsherdede slitebanelinere i Malaysia er vi nå klare til å iverksette ContiLifeCycle-konseptet i Asia og Stillehavsregionen. Fabrikken er i drift og forsyner ContiLifeCycle-partnere i hele denne regionen med forhåndsherdede slitebanelinere av ypperste kvalitet.   

Philippe Barabinot, markedssjef Commercial Specialty Tires:

På grunn av rundt 65 prosent resirkulert materiale i Continental LifeCycle-dekkene, vil vi i 2014 kunne spare 360 tonn materiale sammenlignet med nye dekk. Ved å bruke utvalgte dekk om igjen blir også prisen på produktet lavere. Med kundenes hjelp vil denne storskala resirkuleringssatsingen både kunne redusere antall utrangerte dekk som må avhendes, og CO2-utslipp.