Produkter til Transport

Winter Stage Birdview

Takle vinteren med tillit.

Vår ContiLifeCycle-fabrikk i Petaling Jaya i Malaysia

Planleggingen av og forberedelsene for ContiLifeCycle regummieringsfabrikken startet i midten av 2011, først med planlegging av en ny planløsning, oppgradering av utstyr og et nytt produksjonsstyringssystem. "Etter at første spadetak var tatt, begynte vi oppgraderingen av inspeksjonsprosessen ved mottak av dekkstammer og å ta i bruk shearografi for å sikre at bare stammer av høy kvalitet ble sendt videre til regummiering", forteller Manuel Ruiz-Ortega, tidligere produksjons- og FoU-ansvarlig for regummiering i Asia og Stillehavsregionen. Neste fase var modernisering av maskinparken.

Image

Utstyr alene er imidlertid ikke nok til å etablere en premium regummieringsløsning. Det trengs også høyt kvalifiserte og dyktige medarbeidere samt pålitelige systemer for sporing, produksjon og kvalitetsstyring. Vi evaluerte derfor alle ansatte og ga dem opplæring i henhold til nye, omdefinerte kvalitetsstandarder. Vi utviklet et spesialtilpasset system som ikke bare gjør det mulig å spore kundenes dekkstammer, men også å spore viktige kvalitetsrelaterte parametere under regummieringsprosessen. Vi tok også i bruk verktøy for lean produksjon, for eksempel Gemba, 5S og Value Stream Mapping.

Dette nye oppsettet gjør at ContiLifeCycle-fabrikken i Petaling Jaya fungerer som et opplæringssenter for ContiLifeCycle-partnere fra hele Asia og Stillehavsregionen. Gjennom dette opplæringssenteret får våre nye regummieringspartnere se hvordan Continental og regummieringsløsningen ContiLifeCycle kan bidra til å sikre inntekter for virksomheten deres", forteller Stanley George, ContiTread prosesspesialist for Asia og Stillehavsregionen. "Før vi lar eksterne regummieringsvirksomheter få bruke våre forhåndsherdede slitebanelinere, må de oppfylle kravene i Continentals kvalitetsstandarder for premium regummiering. Dette innebærer inspeksjon av prosessen og kvaliteten i alle faser ved partnerens regummieringsanlegg. Og mens vi besøker regummieringspartnerne, får de også et inntrykk av Continentals høye regummieringsstandarder.