Produkter til Transport

Winter Stage Birdview

Takle vinteren med tillit.

Orkanmaskinen: Monster og teknisk mesterverk

Jo nærmere du står maskinen, dess bedre skjønner du hvorfor den heter det den heter. Når orkanmaskinen er i gang, er det som om alt forvandles ved den slovakiske Continental-fabrikken der den er installert – det er som om luften vibrerer. Orkanmaskinen fra Puchov er både et monster og et teknisk mesterverk. Den står på en dyp betongsokkel og er nesten 15 meter høy – den når nesten opp til taket i produksjonshallen. Når den settes i gang, kan du kjenne vibrasjonene gjennom hele kroppen. De kommer av de voldsomme kreftene som er i sving i den store sylinderen som er selve kjernen av maskinen.

Image

Folk som ikke har hørt om denne maskinen før, kan oppleve som skremmende. Martin Theusner derimot synes støyen fra maskinen klinger som søt musikk. Theusner, som har doktorgrad i kjemi, har utviklet og utarbeidet orkan-resirkuleringsprosessen for Continental, og for ham finnes det ikke noe vakrere enn synet og lyden av den når den er i gang. Theusner jobbet så tidlig som i 1996 for å finne ut hvordan de store mengdene uherdet stålkordavfall kunne resirkuleres. På den tiden var han leder av avdelingen for miljøvern hos Continental Tung Sektor. Han kunne ikke forstå hvorfor flere tusen tonn avfall fra Continentals fabrikker måtte avhendes hvert år. Det var dyrt, og det gikk utover miljøet.

Avfallet fra produksjonen kunne ikke unngås. Det at det ikke ble resirkulert, det kunne unngås. Materialet er jo, når det kommer til stykket, uherdet i denne tilstanden. Lastebildekk har en stålkord i gummiblandingen, og ettersom gummiblandingen ikke har blitt herdet ennå, utgjør dette avfallet to verdifulle råmaterialer. Disse må tas vare på, noe som sparer ressurser og gjør at selskapet betaler mindre i avgifter til søppelplasser. Ikke bare er det miljøvennlig og nyttig, men det er økonomisk også.

Før Theusner hadde ingen lyktes i å skille gummiblandingen fra stålkorden i industriell skala for deretter å resirkulere begge komponentene eller tilbakeføre dem til produksjonssyklusen. Dette er ingen enkel oppgave. Selv om det finnes avfallsanlegg som kan demontere for eksempel vaskemaskiner og hente ut jernholdige deler, er gummiblandingen i et dekk myk, som modellerleire, og dette kompliserer saken.

teaser_66w_image2

Theusner hadde likevel en idé om hvordan han kunne skille stålet fra det blanke, svarte materialet. Han fikk et firma i Baden-Württemberg i Tyskland som spesialiserer seg på bygging av resirkuleringsanlegg, til å utvikle en spesialmaskin. Maskinen er utstyrt med en svært kraftig motor og har to tykke stålkjettinger som roterer med flere hundre omdreininger i minuttet. Disse kjettingene banker stålkordavfallet, som tømmes inn i sylinderen via et transportbånd. Etter hvert som gummiblandingen utsettes for disse kreftene, skilles den fra stålkorden i form av gummipartikler. Theusner var svært fornøyd med suksessen etter første forsøk: "Gummipartiklene ble akkurat slik vi ønsket", forteller den erfarne Continental-medarbeideren, "og stålkorden var helt ren. Dette var resultatet jeg hadde håpet på!"

Det tok likevel lang tid før "orkanmaskinen" ble tatt i bruk. På våren 2012 var endelig alt klart. Siden den gang har europeiske Continental-fabrikker levert sitt uherdede stålkordavfall til fabrikken i Slovakia.

Innretningen måtte likevel finjusteres først. Det var nødvendig med et avansert system med klaffer og sjakter, slik at partiklene og stålet kunne forsvinne ut av sylinderen på ulike steder. Mens rotasjonssyklusen pågår, blåses det talkumpulver inn i sylinderen for at ikke gummipartiklene ikke skal klebe seg sammen. Før de kan blandes sammen igjen til en ny gummiblanding, er det fremdeles en del hindre på veien. Det utskilte metallet samles som enorme stålullballer i en betongrenne – dette er nå verdifullt avfall som kan selges og leveres til stålindustrien.

teaser_66w_image3

De talkumgrå partiklene sendes deretter ut på en reise gjennom produksjonshallen i Puchov. Først skiller en magnet i sylinderen ut de gjenværende tykkere ståltrådene. Men ettersom de minste metallkomponentene ikke må sette seg fast på innsiden, brytes gummiblandingen ned til partikler i utskillingsmaskinen, som mer eller mindre er en enorm magnet som får ut alt det gjenværende metallet. Og det stopper ikke med det. Før partiklene føres tilbake til den ordinære produksjonen av Continentals dekkgummiblanding, sender Theusner dem gjennom et røntgenapparat. Hvis det finnes spor av små stålbiter, fanges gummipartiklene opp og mates gjennom magnetsystemet på nytt.

Det som en dag skal bli til gummiblandingen i dekket til et nyttekjøretøy, kommer ut gjennom blanke krombelagte valser, der partiklene valses igjen og igjen i store mengder. Det meste av dette materialet kommer fra produksjonsprosessen. "Avfall fra produksjonen av lastebildekk", forklarer Theusner. Det svarte materialet blir nå valset og kuttet opp og valset igjen før det mates i tynne remser til neste valse via et transportbånd. Der skal det valses, kuttes opp og valses igjen. Materialet passerer gjennom noen flere stasjoner før det oppnår kvaliteten som er nødvendig for dekkproduksjonen. Det plasseres deretter på paller.

teaser_66w_image4

Den grå talkumfargen som partiklene hadde etter "orkanmaskinen", er nå borte. Det gjenvunne råmaterialet fra Martin Theusners resirkuleringssenter er nå fullstendig reintegrert i produksjonssyklusen og klart til å brukes igjen i nye dekk!