Produkter til Transport

Winter Stage Birdview

Takle vinteren med tillit.

Visual Alignment Indicator™

VAI_teaser

VAI™ - den visuelle slitasjeindikatoren avslører om understellet er feiljustert.

Vibrasjoner i rattet eller fritt roterende ratt er tydelige tegn på at hjulinnrettingen må sjekkes. Små feil i innrettingen er derimot vanskeligere å oppdage. Dette fører til unødvendige kostnader på grunn av slitasje på dekkene, skader på dekkstammen og økt drivstofforbruk. Dette kan du nå unngå med VAI™ fra Continental. 

Den banebrytende VAI-teknologien fra Continental hjelper deg å oppnå lavest mulige total kjørekostnad. 

Like enkelt som effektivt: Mens dekket slites, endres VAI-indikatorene på den indre og den ytre dekkskulderen. Bare ved å sammenligne de to indikatorene kan du se om hjulet er riktig innrettet. Hvis slitasjen er ujevn, bør hjulinnrettingen sjekkes og om nødvendig justeres. Feilinnrettede hjul påvirker ikke bare dekkenes levetid, men øker dessuten drivstofforbruket. Hvis de to indikatorene stemmer overens, slites dekket jevnt, og hjulene er riktig innrettet. Den nye VAI-teknologien finnes for alle 22,5" styreakseldekk av typen Generation 3 Conti EcoPlus HS3 og Conti Hybrid HS3. 

Dekkslitasje som følge av feilinnrettede hjul.

Optimal hjulinnretting

Når hjulene er korrekt innrettet, slites dekkene likt på begge sider.

Hjulspissing

Fordekk som peker innover ("toe in"), slites mer på utsiden enn på innsiden.

Negativ hjulspissing

De indre dekkskuldrene slites mer enn de ytre når fordekkene peker utover ("toe out").

Sporing

Hvis akslene ikke går parallelt, drar kjøretøyet seg mot den ene siden. Som følge av motstyring slites dekkene mer på den ene siden.

Slik virker VAI™

Start

VAI™ – fordeler for deg:

Økt kjørelengde
Korrekt hjulinnretting reduserer dekkslitasjen. Dette kan gi opptil 10 % mer kjørelengde.

Best mulig livssyklus for dekket
Ensidig dekkslitasje kan også skade stammen. Korrekt hjulinnretting bidrar til å bevare stammens salgsverdi.

Lavere drivstofforbruk
Et kjøretøy med korrekt hjulinnretting kan spare opptil 3 % drivstoff - i ekstreme tilfeller enda mer.

Et system som varsler tidlig, og som er enkelt i bruk
Du trenger verken verktøy eller forhåndskunnskaper for å lese av og forstå indikatorene.