Produkter til Transport

stage_conti360°_TT

Conti360° Flåte Service

Conti360° Fleet Services™

Flere tjenester, lavere kostnader

conti360_logo_4c_black_tag

Tryggere på veien Takket være Conti360° Fleet Services.

Fakta

Conti360° Fleet Services dekker dine spesielle behov og bidrar til at du oppnår de laveste samlede kjørekostnadene. Tjenestene dekker alt fra valg av riktige dekk, korrekt montering, løpende overvåking og rapportering til rask respons ved eventuelle dekkproblemer og rett håndtering av slitte dekk. Det er det vi kaller eksklusiv og allsidig service:

ContiFitmentService ™

Vi sikrer valg av riktige dekk så vel som korrekt montering for å garantere problemfri drift av kjøretøyparken.

ContiFleetCheck ™

Våre regelmessige inspeksjoner bidrar til at dekkene dine yter best mulig.

ContiBreakdownService ™

Uansett hvor i Europa du måtte oppleve dekkproblemer, får vi deg tilbake på veien etter så kort ståtid som mulig.

ContiCasingManagement ™

Selv etter at levetiden til Continental lastebildekk er over, har dekkene fremdeles verdi. Vi håndterer hele dekkstammeprosessen: innsamling, inspeksjon, kjøp, regummiering og/eller korrekt avhending.

ContiFleetReporting ™

Vi gir deg en fullstendig analyse av dekkrelaterte data, slik at du raskt får oversikt over mulige dekkrelaterte kostnadsbesparelser.

Conti_Fitment_Service

ContiFitmentService™

Veien til de laveste samlede kjørekostnader starter med valget av nye dekk. Uansett lastebilkonfigurasjon, forsikrer ContiFitmentService du at du får riktig dekk. Vi leverer deg nye og regummierte dekk som oppfyller dine krav.

Ingen ting slår en god start

 • Expertråd for riktig dekkvalg
 • Proffesjonel montering og håntering av dine dekk
 • Uansett om du er på Conti360° Partner’s verksted eller om du er på veien eller lastebilen din står på depot takket være mobil service

Conti_Fleet_Check

ContiFleetCheck™

Når det gjelder lastebil- og bussdekk, kan små ting få store følger. Hvis du bytter dekkene for tidlig, kaster du bort verdifulle millimetere og dermed penger. Det samme gjelder lufttrykk: Hvis det er for høyt eller lavt, blir resultatet unødig høy slitasje på dekkene, høyere drivstoffkostnader og skade på dekkene. Dessuten vil dekk som ikke sjekkes regelmessig, føre til ytterligere utgifter. Med ContiFleetCheck får lastebil- og bussdekkene det tilsynet de trenger, og du får en detaljert rapport over dekkenes tilstand.


Vi får utnyttet dekkene dine maksimalt, takket være regelmessig overvåking av:

 • Lufttrykk
 • Slitebanedybde på alle dekkene
 • Kjørelengde
 • Skade- og slitasjeprofiler

Breakdown_service_2

ContiBreakdownService™

Vi får deg på veien igjen i tilfelle dekkproblemer – i hele Europa, hele døgnet og 365 dager i året. Og ståtiden er minimal. I mer enn 30 år har Continental vært ledende på service ved dekkproblemer. Continentals pålitelige og oversiktlige system får deg raskt i gang igjen etter f.eks. punktering. Takket være vår tidsgaranti sørger vi for at uhellet blir håndtert så raskt som mulig, uansett hvor i Europa du befinner deg. Ved dekkrelaterte problemer garanterer vi en maksimal ståtid på tre timer (i enkelte land fire timer)*. 


Når uhellet er ute:

 • Kundebehandlere som snakker ditt språk 
 • Hjelp raskt tilgjengelig i hele Europa
 • Garantert maksimal ståtid tre timer (i enkelte land fire timer)* 
 • Tilgjengelig hele døgnet, 365 dager i året


* Garantert maksimal ståtid tre timer:
Belgia, Danmark, Frankrike, Luxembourg, Nederland, Polen, Slovakia, Storbritannia, Sverige, Tsjekkia, Tyskland
Garantert maksimal ståtid fire timer:
Estland, Finland, Irland, Italia, Latvia, Litauen, Norge, Portugal, Spania, Sveits, Ungarn, Østerrike


360_TireStack

ContiCasingManagement™

Lenge før lastebil- og bussdekkene våre ruller på veiene, har vi tenkt nøye gjennom hvordan vi kan gjøre dem enda mer slitesterke, sikre, komfortable og effektive. Resultatet er åpenbart. Hvis slitebanen noen gang skulle slites ned, er dekkene våre likevel så gode at vi gjerne vil ha dem tilbake.  Og det er så enkelt som dette: Med våre premium regummieringsløsninger ContiRe og ContiTread kan vi gi de slitte dekkene dine nytt liv, uten at det går utover kvaliteten på produktene.


Dekkstammeadministrasjon fra A til Å:

 • Innsamling av slitte dekkstammer
 • Inspeksjon og sortering etter egnethet for gjenbruk
 • Kjøp av dekkstammer som kan brukes til ContiRe-produksjon
 • Avhending av utbrukte dekkstammer

Conti_Fleet_Reporting

ContiFleetReporting™

Hvis du har god oversikt, vet du hvor du kan spare penger. Det er grunnen til at ContiFleetReporting inkluderer en fullstendig analyse av kjøretøyparkens dekk- og servicerelaterte kostnader. Den viser raskt om det er behov for optimalisering, eller om det finnes besparelsespotensial. ContiFleetReporting er tilgjengelig via Internett, slik at du alltid har tilgang til dataene.


ContiFleetReporting omfatter:

 • Antall produkter som er levert og montert
 • Antall ContiBreakdownService-oppdrag som er utført
 • Antall ContiFleetCheck-kontroller som er utført
 • Alle kostnader tilknyttet produktene og tjenestene som er levert

Conti_Contract_Types

Conti360° Kontrakter til forskjellige behov

Med en Conti360°-serviceavtale velger du en profesjonell dekkadministrasjonspakke med forhåndsavtalte servicestandarder og priser. Kontraktene er modulbaserte og kan tilpasses til de enkelte kundenes særbehov. De ulike elementene kan blant annet være:

 • avtale som kun omfatter dekkuhell 
 • avtaler om fellesfakturering
 • avtaler om kompleks dekkadministrasjon, f.eks. kpk (kroner per kilometer)

Du finnes to valgmuligheter, og begge gir samme fordel: lavest mulig samlede kjørekostnader for kjøretøyparken.


Conti360° Betal-underveis-avtale
Du betaler per tjeneste og produkt, og du vet nøyaktig hva du får. Du kan velge blant det følgende for en skreddersydd dekkadministrasjonspakke:

 • Forsyning av nye og regummierte Continental-dekk for lastebiler og varebiler
 • Et bredt utvalg av dekkrelaterte tjenester, for eksempel dekkmontering, assistanse ved dekkproblemer, inspeksjon av kjøretøypark og dekkstammeadministrasjon

Med en betal-underveis-avtale tar kunden initiativ til utskiftningen, mens Conti360°-kontoret tar hånd om:

 • avtaleadministrasjon 
 • øvrig administrasjon

Conti360° kjørelengdebasert avtale (kpk)
Med total dekkadministrasjon til fast pris slipper du bekymringer over alt som har med dekk å gjøre, takket være:

 • Det samme store utvalget av produkter og tjenester som tilbys via Conti360°-serviceavtalen
 • Maksimal planleggingssikkerhet, slik at alle dekkrelaterte kostnader for kjøretøyparken kan optimaliseres

Conti360_Network

Conti360°-nettverk

Conti360°-nettverk

 • Full service for lastebilparker i Europa
 • Takket være vårt europeiske nettverk i 25 land (med 7000 partnere) kan tjenestene leveres på viktige europeiske transportmarkeder og -ruter
 • Personlig rådgivning, pålitelig kvalitet, stabile priser og maksimal planleggingssikkerhet
 • Garantert tilgang på Continental-dekk
 • Regelmessig overvåking av servicekvaliteten ved hjelp av KPI-er (Key Performance Indicators) og løpende forbedringer

Conti360_Partners

Conti360°-partnere

Conti360° Fleet Services: en kostnadsbesparende totaltjeneste.


Med Conti360° Fleet Services får europeiske kjøretøyparker en totalløsning for profesjonell dekkservice: fra anbefaling og valg av riktige dekk, korrekt montering, rask assistanse ved eventuelle dekkproblemer til løpende overvåking og rapportering på dekkene i hele kjøretøyparken. Vi tar også hånd om utslitte dekk, slik at de avhendes på rett måte.


Conti360° Fleet Services dekker behovene til de enkelte kjøretøyparkene og sørger for pålitelighet og effektivitet. Enkeltelementene i Conti360° Fleet Services bidrar til at kjøretøyparkene oppnår de laveste samlede kjørekostnadene.


ContiFitmentService™
Riktige dekk og korrekt montering sørger for optimalt grunnlag for problemfri drift.


ContiFleetCheck™
Takket være regelmessige inspeksjoner maksimeres dekkenes ytelse.


ContiBreakdownService™
Uansett hvor i Europa du måtte oppleve dekkproblemer, får vi kjøretøyet tilbake på veien i løpet av tre til fire timer.


ContiCasingManagement™
Vi håndterer hele dekkstammeprosessen: innsamling, inspeksjon, kjøp, regummiering og/eller korrekt avhending.


ContiFleetReporting™
Vi gir kjøretøyparker en fullstendig analyse av dekkenes ytelse, slik at du raskt får oversikt over mulige dekkrelaterte kostnadsbesparelser.

Et europeisk nettverk av Conti360°-partnere garanterer høy kvalitet og standardiserte tjenester.

 • Conti360° Fleet Services er tilgjengelig i hele Europa med den samme høye kvaliteten. På denne måten kan du enkelt få de store europeiske kjøretøyparkene som kunder. 
 • Du blir en eksklusiv leverandør av tjenestene ContiFitmentService, ContiFleetCheck og ContiBreakdownService.
 • I tillegg til din ordinære virksomhet får du tilgang til tjenester der du vet på forhånd hvor store inntektene blir.
 • Tilgang til vår nettbaserte administrasjonsplattform CESAR, som sørger for 
 • hurtig betaling takket være effektiv prosessering
 • automatisk generering av servicekreditnotaer for tjenester som er utført  
 • sporing av dine prestasjoner (f.eks. BreakdownService eller FleetCheck) og tilgang i sanntid til dine data
 • Log-in to CESAR 
 • Som partner vil du stå oppført på nettsiden Conti360° Dealer Locator, som viser hvor du holder til.
 • Enten det gjelder individuell rådgivning, direkte markedsføringstiltak, trykksaker, reklamemateriell til utsalgssteder, arrangementer eller kampanjer, er vi alltid klare til å støtte deg.

Hvis du ønsker å bli partner, må du også bidra.


Du må:

 • være i stand til å yte tjenestene ContiFitmentService, ContiBreakdownService og ContiFleetCheck
 • være tilgjengelig ved dekkuhell hele døgnet, 365 dager i året 
 • behandle serviceforespørsler via CESAR (Verlinkung Cesar)
 • generere servicekreditnotaer
 • være i stand til å utføre utrykningstjenester
 • oppfylle Conti360° kvalitetskrav

Er du interessert? Kontakt din Continental-representant.