Produkter til Transport

Winter Stage Birdview

Takle vinteren med tillit.

Eksklusiv testing

article_66w_image1

Testdekk utstyrt med den mest avanserte elektronikk, kjemiske laboratorieanalyser, røntgenbilder, ja til og med CT-skanning: Continentals testmetoder for å utvikle det perfekte dekk blir stadig mer avanserte og setter yndlingskollegaen vår på prøve: datamaskinen.

Rüdiger Menz ser gjennom jernstengene på en grønn maskin på høyde med en mann. Den ser ut som en forvokst vaskemaskin. I midten dreier et tykt hjul på en trommel. "Det er her vi måler rullemotstand", forklarer han. "Det er spesielt viktig for energieffektiviteten til dekket." Den atletiske Rüdiger strener hurtig inn i neste testrom. I et hjørne står det en ståltrommel med en diameter på 1,7 meter og roterer bak tykt sikkerhetsglass. Den dreier fire påmonterte lastebildekk på én gang. "Vi lar dekkene gå til de begynner å falle fra hverandre", sier han. Vi tester for å se hvilke forhold de ulike dekktypene tåler og hvor lenge." Rüdiger Menz er sjef for ekspertområdet slitestyrkeevaluering. Hans har ansvar for å utvikle testmetoder for slitestyrke i Continental. Og han strir med én utfordring: Continental-dekk varer så lenge. "Noen kan gå en million kilometer. Skulle vi teste dekkene i felt, måtte det ha gått i flere år for å gjenskape hele livssyklusen." I dag går testdekkene på våre egne kjøretøy og på bilene til transportfirmaer vi har inngått partnerskap med. Og Rüdiger og kollegaene hans arbeider under intenst press for å finne måter å teste dekkene raskere på.

Sultne på data

Datasimuleringer gir hurtigst resultater: Hvilken effekt har en hardere gummiblanding på slitestyrken eller rullemotstanden? Fører taggete riller på slitebanen til økt kjøresikkerhet? Vår kollega datamaskinen foretar beregningene i løpet av noen timer. Men for at resultatene skal bli pålitelige, må beregningsformlene være riktige. Og det blir de bare hvis de mates med data fra faktiske tester. Ta en av trommeltestene på forsknings- og utviklingssenteret i Hannover-bydelen Stöcken, for eksempel.

Her blir lastebildekk utsatt for belastninger på opptil ti tonn. "En trommeltest utføres under ekstremt presise betingelser", sier Rüdiger. "Det er derfor metoden også produserer ekstremt nøyaktige data. Ulempen er: Du kan bare teste én belastningstype om gangen, som en bestemt last, en bestemt temperatur eller et bestemt lufttrykk." Testresultatene av de ulike faktorene må så regnes sammen – hvilket er vanskelig på grunn av de komplekse sammenhengene. Likevel må premiumdekkene fra Continental oppfylle alle kravene samtidig ute på veien.

New content item

Røntgensyn

Felttester på veien tar kanskje lang tid, men de er ikke desto mindre nødvendige. Testteamet monterer avanserte måleinstrumenter inni dekkene som f.eks. registrerer temperaturutviklingen. I varmere strøk, for eksempel, er dekktemperaturen en særlig viktig faktor når man skal vurdere et dekks slitestyrke, forklarer Rüdiger Menz. Små hull bores inn i slitebanen for måleapparatene – fjernstyrt i røntgenkammeret. Det skjer med noen tidels millimeters presisjon. Røntgen hjelper oss også med å følge hurtig med på byggingen av testdekk. Og bildene avslører dessuten "indre skader".

Testmetodene blir stadig mer avanserte. Continentals premiumdekk yter på et så ekstremt høyt nivå at vi ikke kommer særlig langt bare ved å se på dem fra utsiden. Derfor blir det skåret tverrsnitt av testdekk som er blitt kjørt, for å underkaste dem kjemiske undersøkelser i et laboratorium. Ved hjelp av CT-skanning kan minimale detaljer som endringer i mønsterdybden analyseres med stor nøyaktighet.

Og CT-utstyret på huset går døgnet rundt. Forsknings- og utviklingsteamet dissekerer bokstavelig talt hundrevis av dekk i året ved å skjære dem i millimetertynne lag. Å skanne et helt dekk til nyttekjøretøy tar ca. 24 timer – strimmel for strimmel. Resultatet er verdifulle data – som så kan mates inn i algoritmer for datasimuleringer. Det er her Rüdiger Menz tror framtiden ligger. "Ved å fortsette å utvikle måle- og testprosedyrene kommer vi stadig nærmere målet vårt: virtuelle testprogrammer som er så korte som mulig, og som kan representere hvordan dekket virkelig oppfører seg, med høy presisjon." Hurtighet er spesielt viktig i arbeidet med å utvikle nye dekk. For den som stopper opp, havner fort i bakleksa.

"De siste årene har vi blitt dobbelt så raske til å få produktideer ut på veien", sier Rüdiger Menz mens han taster kolonner med tall inn på datamaskinen. Det er lett å se at Rüdiger Menz, som har doktorgrad i produktutvikling og produksjon, trives med å bygge matematiske og fysiske modeller. "Teamet vårt er innbegrepet på innovasjon", stråler han. "Vi driver pionerarbeid med de modellene for slitestyrke vi utvikler. Vi befinner oss møtepunktet mellom teori og praksis. Vi forsker, finpusser testmetodene, skriver programmer – alt mens vi kjenner oss ordentlig nær produktet." Dekket i den grønne "vaskemaskinen" går rundt og rundt.