Produkter til Transport

Winter Stage Birdview

Takle vinteren med tillit.

EU-dekketikett

eu-tire-label-image

EUs dekketikett driver frem kontinuerlige produktforbedringer

Continental hilser innføringen av EUs dekketikett velkommen. Den gir operatører av kjøretøyparker og dekkforhandlere objektiv, pålitelig og sammenlignbar informasjon om tre egenskaper som er viktige for dekkets ytelse.

Klikk på EU dekketikettgenerator for å finne EU-etikettverdiene for dine dekk eller hvilket som helst annet kurant Continental lastebildekk.

EU Tire Label Truck

EUs dekketikett – Hva forteller den?

EU-parlamentet har vedtatt en forskrift for å innføre standardisert merking av dekk for hele Europa. Fra 1. november 2012 er EUs dekketikett obligatorisk for alle dekk produsert etter 1. juli 2012. Målet er å øke sikkerheten og den miljømessige og økonomiske effektiviteten for veitransporten og å redusere det totale energiforbruket med 20 % innen 2020.

De tre aspektene effektivitet, sikkerhet og miljø vises på etiketten i form av følgende kategorier: drivstofføkonomi, veigrep på vått underlag og utvendig rullestøy. Prinsippet ligner dermed på energimerkingen av hvitevarer. 

Det blir enkelt for forbrukeren å foreta en objektiv sammenligning av dekk og ta både denne kunnskapen og andre kriterier med i kjøpsbeslutningen. I tillegg til de tre verdiene i EU-merkingen finnes det også andre kriterier som er relevante for sikkerhet og effektivitet. Dette dreier seg f.eks. om kjørelengde, bremselengde på tørt underlag, stabilitet og egnethet for regummiering.

Wet Grip

Hvordan leser du etiketten?

Veigrep på våt vei / bremselengde

Bremselengde på vått føre fra A (kort) til G* (lengre).

Veigrep på våt vei er en av de viktigste sikkerhetsegenskapene til et dekk. Med en god verdi følger lav bremselengde på vått underlag. En forbedring på én klasse innebærer en reduksjon av bremselengden på 5 til 10 meter ved full nedbremsing fra 80 km/t. I en nødsituasjon er hver meter viktig og kan være avgjørende for å unngå en ulykke.

Eu Label Fuel Efficiency

Drivstofføkonomi / rullemotstand

Drivstofforbruk fra A (lav) til G* (høyere).

Rullemotstanden har betydelig innvirkning på lastebilens drivstofforbruk og spiller dermed en viktig rolle både fra et økonomisk og et økologisk perspektiv. Grunnen er at lavt drivstofforbruk reduserer kjøretøyets CO2-fotavtrykk. 

Mellom to klasser (f.eks. B og C) kan forskjellen være på opptil 3,5 l/100 km.


EU Label Noise

Utvendig rullestøy / støyutslipp

Støynivå fra 1 (lavt) til 3 (høyere) lydbølger.

Rullestøyen til et lastebildekk bidrar til trafikkstøyen og dermed til støyforurensningen i omgivelsene. I tillegg til målt verdi i desibel vil etiketten vise støynivået i klasser fra én til tre lydbølger. Tre lydbølger angir at dekket overskrider den grensen som trer i kraft i 2016. Dekk med to lydbølger er under denne fremtidige grensen, mens én lydbølge ligger mer enn 3 dB under grensen. En endring i støynivået på 10 dB innebærer at volumet blir halvert eller doblet.


* G er ikke i bruk