Produkter til Transport

Construction Innovation Day 2018

To verdener. En løsning.

Truck Tires: Construction

Anlegg for suksess

Ingen utfordring for stor.

Kjøring på et anleggsområde byr på utfordringer. Terrenget er røft, kjøreforholdene varierer for hver meter, og det er gjerne vått. Det betyr at både sjåfør og lastebil må være særlig kvalifiserte for oppgavene.

Dekk beregnet på Construction-segmentet er optimalisert for å dekke behovene til kunder som enten kun kjører i terrenget eller også kjører på landeveien:

Construction Segment Overview