Produkter til Transport

Winter Stage Birdview

Takle vinteren med tillit.

Bus and Coach Tires: People/Buss

Sikkerheten i førersetet.

Hver tur en rullende suksess.

Buss, både lokalt og regionalt, har blitt et pålitelig, fleksibelt og kostnadseffektivt transportmiddel i Europa. Stadig flere pendlere velger buss fremfor bil for å slippe å stå i kø i byen hver eneste dag.

Dekk beregnet på People-segmentet er optimalisert for å dekke behovene til kunder i persontransportbransjen.

People Segment Overview